Čekejte prosím...

Kurz španělštiny - PZ2 - Všeobecná španělština - Español General - Pokročilí začátečníci - Principiante

Údaje o kurzu španělštiny

Den a čas: čtvrtek 17:00 - 18:30

Rozsah: 16 x 90 min.

Datum: 5.10.2023 - 1.2.2024

Cena kurzu: 4160 Kč

Materiál k výuce španělštiny

Vente 1


Vente 1

Vente 1 je první ze třídílného souboru španělštiny, určený pro úplné začátečníky, kteří jsou poprvé v kontaktu se španělštinou. Ve 14 lekcích jsou studentům postupně představovány základní gramatické a lexikální znaky španělštiny, jež jim nejenom umožní osvojit si španělskou gramatiku, ale také ji aktivně použít v každodenních situacích. Samozřejmostí jsou také kulturní zajímavosti z hispánského světa. Vše probíhá prostřednictvím reálné výuky jazyka, která je strukturovaná do tří částí, označovanými třemi P: prezentace (Presentación), praktická část (Práctica) a vlastní projev (Producción). Z gramatických jevů jsou probrány např. přítomný čas prostý pravidelných, nepravidelných a zvratných sloves, minulý čas prostý a složený, imperfektum, tři španělská slovesa odpovídající českému slovesu „být“, základní použití předložek, rozkazovací způsob, aj. Lexikální část učebnice umožní studentům popsat sami sebe a svou rodinu, mluvit o svých plánech a domluvit si schůzku, objednat si jídlo a pití v restauraci či zeptat se na ulici na cestu nebo sami někomu poradit. V neposlední řadě jsou studenti seznámeni s kulturou Španělska a zemí Latinské Ameriky, mentalitou španělsky mluvících lidí, jejich zvyky a tradicemi, gastronomií a zajímavými místy hispánského světa, které doplňují ucelený přehled, jež studenti získají.


Vstupní úroveň španělštiny: A0

Vydavatel: Edelsa

PODZIMNÍ KURZY 2023

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 4160 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 4420 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 4680 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 260 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 11. 9. do 15. 9. 2023

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

esp-olomouc@email.cz

FACEBOOK