Čekejte prosím...

Audiovizuální metoda - Método audiovisual

Audiovizuální metoda se vyvíjela v těsné souvislosti s audiolingvistickou metodou. Zakládá se tedy na stejných principech, přičemž se snaží včlenit do výuky vizuální prvky. Tato metoda se od audiolingvistické metody odlišuje převážně v pořadí neboli sledu informací či učebního materiálu, který předává učitel svým studentům.

První fáze vyučovací hodiny začíná prezentací jednoho či více obrázků doplněných akustickým podnětem ve formě dialogu. První fáze se tedy stává určitým akusticko-vizuálním stimulem. Druhá fáze vyučování je tzv. vysvětlovací fáze. V této fázi učitel vysvětluje a objasňuje studentům významy slov a gramatických jevů, kterým studenti v dialogu nerozuměli, ptá se studentů a odpovídá na jejich dotazy, popřípadě nechá přehrát dialog ještě jednou.

Ve třetí fázi se studenti snaží naučit se dialog zpaměti, kdy stále mají k dispozici obrázek a tištěný text. Ve čtvrté fázi mají studenti prokázat schopnost uplatnit informace zjištěné v předešlých fázích, a to prakticky pomocí různých scének nebo rolí či mohou vést obdobný dialog, který se váže k novému obrázku. Gramatické jevy, které studenti slyšeli ve zvukové podobě procvičuje učitel pomocí vzorových vět, a to na bázi drilu.

Audiovizuální metoda má své silné stránky v interaktivitě, motivaci a zapojení studentů, ale je důležité zvážit i její omezení, zejména pokud jde o dostupnost technologií a individualizaci výuky.

 

Charakteristika:

 • Využití zvuku a obrazu: Tato metoda využívá audiovizuální materiály, jako jsou nahrávky, videa, obrázky a multimediální prezentace, k učení jazyka.
 • Zábavné a interaktivní prvky: Výuka často probíhá formou interaktivních aktivit, her a simulací situací, což studenty zapojuje a motivuje.
 • Kombinace auditivního a vizuálního vnímání: Audiovizuální metoda kombinuje poslech a vizuální vnímání, což může studentům pomoci lépe si zapamatovat informace.
 • Realistické situace: Materiály a aktivity jsou často navrženy tak, aby simulovaly reálné situace a komunikativní kontexty.

 

Výhody:

 • Efektivní pro vizuální a auditivní učení: Tato metoda oslovuje různé typy učení, protože kombinuje vizuální a auditivní prvky.
 • Zlepšení porozumění a paměti: Kombinace zvuku a obrazu může pomoci studentům lépe porozumět a zapamatovat si slova, fráze a gramatické struktury.
 • Motivace a zapojení: Interaktivní a zábavné prvky mohou zvýšit motivaci studentů a udržet jejich pozornost během výuky.
 • Flexibilita a variabilita: Existuje mnoho různých audiovizuálních materiálů a aktivit, které lze přizpůsobit individuálním potřebám a zájmům studentů.

 

Nevýhody:

 • Závislost na technologiích: Použití audiovizuálních materiálů vyžaduje přístup k technologickým zařízením a může být obtížné je implementovat v prostředích s omezenými zdroji.
 • Omezená interakce: I když jsou aktivity interaktivní, studenti nemusí mít tolik příležitostí k reálnému komunikování s ostatními studenty a učitelem.
 • Nízká individualizace: Ve srovnání s jinými metodami může být obtížné poskytnout individuální podporu a zpětnou vazbu pro každého studenta.
 • Omezená pokročilost: Některé složitější koncepty a jemné nuance jazyka mohou být obtížné vysvětlit pomocí pouze audiovizuálních prostředků.
LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

esp-olomouc@email.cz

FACEBOOK