Čekejte prosím...

Metoda CLIL - Aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera

Content and Language Integrated Learning neboli Obsahově a jazykově integrované učení patří k významným trendům současného vzdělávání. Integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka, dochází tedy k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Příkladem může být integrace angličtiny a ICT, kde ICT je prostředkem k výuce jazyka, přičemž se studenti neustále učí používat nově nabyté vědomosti ve fungování ICT.

Mezi výhody CLIL patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka. Studenti používají cizí jazyk v naprosto přirozeném prostředí, a ne v uměle vykonstruovaných situacích. Jsou lépe motivováni a jsou zároveň účastni bezprostředního použití jazyka. Hodina jednoho nejazykového předmětu umožní tak nenásilné osvojování si cizího jazyka.

Výuka metodou CLIL je dost často nesprávně interpretována jako výuka nejazykového předmětu v cizím jazyce nebo jako výuka jazyka na základě témat z odborných předmětů, tj. na základě mezipředmětových vztahů.

V prvním případě jde o bilingvní, resp. cizojazyčnou výuku nejazykového předmětu, při které je u studentů nezbytným předpokladem znalost cizího jazyka. Cílem není získat primárně nové znalosti v cizím jazyce, ale především v nejazykovém předmětu, nabízené prostřednictvím cizího jazyka. Ve druhém případě jde o mezi předmětové vztahy, kde učitel využívá znalosti studentů z nejazykového předmětu k výuce slovní zásoby, gramatických a lexikálních jevů cizího jazyka. V tomto případě není cílem hodiny získat nové znalosti v nejazykovém předmětu. 

Metoda CLIL může být účinným nástrojem pro rozvoj jazykových dovedností studentů a zvýšení jejich motivace k učení se. Nicméně je důležité zvážit potřebu časového a organizačního úsilí ze strany učitelů a zabezpečit, aby byla metoda přizpůsobena konkrétním potřeb.

 

Charakteristika:

 • Spojení jazyka a obsahu: Metoda CLIL spojuje výuku jazyka s výukou obsahu jiného předmětu, což umožňuje studentům získávat jazykové dovednosti prostřednictvím relevantního a autentického materiálu.
 • Dvojí cíl: Studenti mají dvojí cíl: naučit se nový obsahový předmět a rozvíjet své jazykové dovednosti v cílovém jazyce.
 • Praktické použití jazyka: Studenti mají příležitost prakticky používat jazyk v reálných situacích a kontextech, což podporuje rozvoj jejich komunikačních dovedností.
 • Rozmanitost učebních metod: Metoda CLIL umožňuje využití různorodých učebních metod, jako jsou diskuse, projekty, práce ve skupinách atd., aby se lépe přizpůsobila potřebám studentů.

 

Výhody:

 • Rozvoj jazykových dovedností: Studenti mají příležitost rozvíjet své jazykové dovednosti prostřednictvím autentického a relevantního materiálu.
 • Zvýšená motivace: Studium obsahu, který je pro studenty zajímavý a relevantní, může zvýšit jejich motivaci k učení jazyka.
 • Propojení znalostí: Metoda umožňuje propojení znalostí z různých oblastí a podporuje celoživotní učení.
 • Příprava na mezinárodní prostředí: Studenti získávají schopnost komunikovat a pracovat v mezinárodním prostředí, což je důležité v dnešní globalizované společnosti.

 

Nevýhody:

 • Náročnost implementace: Metoda vyžaduje spolupráci mezi jazykovými a obsahovými učiteli a přípravu speciálních výukových materiálů, což může být časově náročné.
 • Omezené zdroje: Některé školy mohou mít omezené zdroje na podporu metody CLIL, jako jsou kvalifikovaní učitelé nebo dostatečný počet vhodných výukových materiálů.
 • Nedostatečná podpora učitelů: Učitelé mohou potřebovat dodatečnou podporu a školení pro úspěšné provedení metody CLIL.
 • Potřeba vyvážení obsahu a jazyka: Je důležité najít vyvážený přístup k výuce obsahu a jazyka, aby nedošlo k přehlížení jedné strany na úkor druhé.
LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

esp-olomouc@email.cz

FACEBOOK