Čekejte prosím...

Gramaticko-překladová metoda - Método de gramática y traducción

Gramaticko-překladová metoda, označovaná také jako klasická metoda, byla používána a prezentována jako metoda výuky klasických jazyků - latiny a řečtiny. Tato metoda u nás dominovala v období od poloviny devatenáctého století do poloviny dvacátého století a některé její prvky se užívají dodnes.

Cílem studia jazyka je podle této metody osvojení schopnosti číst literaturu v originále. Mezi charakteristické rysy gramaticko-překladové metody a jejích variant patří důraz na psaný jazyk, který ovšem není autentický, ale je upravený pro potřeby dané úrovně a právě probírané gramatické oblasti, důraz na gramatický systém a hojné využívání mateřského jazyka ve výuce, včetně překladu z a do cílového jazyka jako jedné z hlavních metod procvičování a testování.

Gramaticko-překladová metoda pohlíží na jazyk jako na systém pravidel, upřednostňuje pasivitu studenta, vyzdvihuje čtení a psaní a potlačuje schopnost komunikace. Sice se kromě gramatického systému studenti učí také slovní zásobu, ale slovíčka nejsou probírána v kontextu, ale samostatně. Studenti se je učí zpaměti, aniž by je používali ve větách. Klade se velký důraz na správné gramatické vyjadřování než na schopnost domluvit se s ostatními. Studenti čtou klasickou literaturu, píší eseje, komunikaci v cizím jazyce se věnuje jen velmi malá pozornost.

Učitel je vnímán jako dominantní postava vyučovacího procesu a nemusí neustále mluvit v cizím jazyce, nemusí vytvářet doplňující materiály. Studenti jsou většinou pasivní, nejsou vedeni k tvořivosti a mohou se vyjadřovat či projevovat jen v okamžiku, kdy jsou vyvoláni.

Mezi nejčastější aktivity zařazuje učitel práci s textem, a to překlad literárních textů, zařazuje otázky na porozumění textu, doplňování textu a učení se zpaměti. Na text navazuje v mnohých případech i zprostředkování nové slovní zásoby, kterou učitel překládá do mateřského jazyka. V další fázi vyučovací jednotky učitel studentům vysvětlí novou gramatiku a uvede příklady. Studenti se snaží na základě pravidel a podle příkladů vytvořit podobné věty. Učitel organizuje práci studentů a opravuje chyby, kterých se studenti dopouští.

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

esp-olomouc@email.cz

FACEBOOK