Čekejte prosím...

Maturita ze španělského jazyka - Examen “Maturita”

Přípravné kurzy k maturitě ze španělského jazyka jsou primárně určeny pro všechny zájemce, kteří si jej zvolili jako maturitní předmět, ať už se připravují na státní maturitu, či si vybrali španělský jazyk z nabídky profilových předmětů.

Pokud se připravujete na státní maturitní zkoušku ze španělského jazyka, budeme zdokonalovat všechny základní dovednosti, které jsou pro úspěšné složení maturitní zkoušky nezbytné. 

Části zkoušky (trvání) - hodnocení:

 1. Didaktický test - poslech (35 minut) + čtení a jazyková kompetence (60 minut) - 50 %
 2. Písemná práce (60 minut) - 25 %
 3. Ústní zkouška - interview (2 - 3 minuty) + práce s obrázkem (4 minuty) + ústní projev na dané téma (5 minut) + rozhovor (3 minuty) - 25 %

Didaktický test ověřuje znalosti gramatiky, poslech, čtení a pochopení informací z kontextu. Studenti pracují s pracovním sešitem a záznamovým archem, do kterého zaznamenávají výsledky a mohou mít u sebe pouze psací potřeby. Bodové hodnocení je vždy uvedeno na přední straně pracovního sešitu s testovými otázkami. V rámci přípravy na didaktický test se tedy budeme věnovat poslechu a porozumění psaným textům a gramatickým jevům.

Písemný projev studenta/studentky je testován během písemné práce, která je rozdělena do dvou částí. Ty se liší délkou, slohovým útvarem i tématem. Student/ka pracuje s pracovním testovacím sešitem, na kterém jsou uvedeny veškeré potřebné informace o průběhu testu, bodování nebo využívání pomůcek, a se záznamovým archem, který je nalinkovaný. Maximální počet bodů z obou částí je 36 a hranice úspěšnosti je 44 %. Rozdílem od didaktického testu je možnost využití slovníků. Délka prvního textu je 120 - 150 slov - max. 24 bodů, délka druhého textu je 60 - 70 slov - max. 12 bodů.

Běžnými slohovými útvary, které se u písemné části maturity z angličtiny objevují, jsou formální či neformální dopis, článek nebo inzerát. Student/ka by měl/a prokázat schopnost popsat místo, vyjádřit své myšlenky, vysvětlit, sdělit či požádat o informace, vyjádřit názor či pocity nebo představit sebe či blízkou osobu. Předmětem hodnocení je schopnost dodržet zadané téma a úkoly, slovní zásoba a využití mluvnických prostředků. Pro potřeby písemné práce se tedy zaměříme na to, jak správně napsat formální i neformální dopis/e-mail, článek, esej či recenzi.

Ústní zkouška je poslední ze tří částí maturitní zkoušky ze španělštiny. V ní jsou hodnoceny studentovy produktivní řečové dovednosti, tedy ústní projev a interakce. Student/ka si na začátku ústní části vylosuje jedno z témat, které je zpracované na pracovním listu. Na něm jsou uvedeny veškeré potřebné informace k jednotlivým částem. Během 15-ti minutové přípravy má student/ka možnost napsat si poznámky k jednotlivým částem, které jsou popsány na pracovním listu. Po této přípravě přechází student/ka ke zkoušejícímu a společně začnou zkoušku první částí - tedy interview. Maximální počet bodů ze všech částí je 39 a hranice úspěšnosti je 44 %.

Při přípravě na ústní část maturitní zkoušky postupně probereme jednotlivé její části tak, abyste získali dostatečné sebevědomí a u samotné zkoušky nebyli ničím zaskočeni: budeme procvičovat odpovědi na otevřené otázky (1. část), popis a srovnávání obrázků (2. část), probereme jednotlivá témata stanovená Vaší školou (3. část) a natrénujeme různé situace (v hotelu, v obchodě, v restauraci, plánování a organizace výletu, návštěvy divadla, kina či muzea a jiné; 4. část),

Jestliže se připravujete na profilovou zkoušku ze španělského jazyka ("pouze" ústní zkouška v rozsahu 15 minut), budeme probírat jednotlivá témata stanovená Vaší školou včetně strategií, jak vhodně klást otázky, pokud něčemu nerozumíte, a to tak, abyste zkouškou prošli se ctí. Studijní plán bude vycházet z Vašich znalostí, z požadavků stanovených Rámcovým vzdělávacím programem a z požadavků školy, na které budete skládat maturitní zkoušku. Kurzy jsou určeny nejen pro uchazeče, kteří maturují v aktuálním školním roce, ale i pro uchazeče z nižších ročníků, kteří nechtějí nic podcenit a hodlají být na zkoušku perfektně připraveni.

Jak stávající, tak noví studenti mají také nárok na celou řadu slev a bonusů. Pro každého zájemce jsme schopni zakoupit učebnice se slevou 15 % v knihkupectví Megabooks, navíc během jednotlivých časových období studenti obdrží doplňkové studijní materiály zdarma. Každý účastník má také nárok na certifikát o absolvování kurzu, který v případě zájmu obdrží na konci jednotlivých studijních bloků.

V případě, že upřednostňujete tento typ výuky, vyplňte online přihlášku do kurzu, kontaktujte nás telefonicky - +420 604 876 372, emailem - esp-olomouc@email.cz nebo nás navštivte v Olomouci na ulici Mlýnská 938/4. Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vyhověli Vašim požadavkům. 

 

Ceník:

Ceny jsou uvedeny na jednu osobu v Kč bez DPH (podmínkou je 3 - 8 účastníků ve skupině). Ceník je platný od 1. června 2024. Pokud se jedná o konverzaci nebo gramatiku, je k ceně za semestr připočítána částka 200 Kč za extra materiály, neboť studenti nepracují s učebnicí. Učebnice není zahrnuta v ceně kurzovného.

 

Španělština s českým lektorem/zahraničním lektorem

Délka trvání (min.)
Úplní začátečníci a
začátečníci, DELE A1
Mírně a středně
pokročilí, maturita, DELE A2, B1
Výše pokročilí a 
pokročilí, DELE B2, C1
45 145 150 155
60 170 175 180
90 220 225 230

Ceny jsou uvedeny na jednu osobu.


LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

esp-olomouc@email.cz

FACEBOOK