Čekejte prosím...

Materiály - Všeobecná španělština - Español general

Vente 1 - Curso de español lengua extranjera - Edelsa
Vente 1 - Curso de español lengua extranjera

Vente 1:  Curso de español lengua extranjera je první ze třídílného souboru španělštiny, určený pro úplné začátečníky, kteří jsou poprvé v kontaktu se španělštinou. Ve 14 lekcích jsou studentům postupně představovány základní gramatické a lexikální znaky španělštiny, jež jim nejenom umožní osvojit si španělskou gramatiku, ale také ji aktivně použít v každodenních situacích.

Samozřejmostí jsou také kulturní zajímavosti z hispánského světa. Vše probíhá prostřednictvím reálné výuky jazyka, která je strukturovaná do tří částí, označovanými třemi P: prezentace (Presentación), praktická část (Práctica) a vlastní projev (Producción).

Z gramatických jevů jsou probrány např. přítomný čas prostý pravidelných, nepravidelných a zvratných sloves, minulý čas prostý a složený, imperfektum, tři španělská slovesa odpovídající českému slovesu „být“, základní použití předložek, rozkazovací způsob, aj.

Lexikální část učebnice umožní studentům popsat sami sebe a svou rodinu, mluvit o svých plánech a domluvit si schůzku, objednat si jídlo a pití v restauraci či zeptat se na ulici na cestu nebo sami někomu poradit. V neposlední řadě jsou studenti seznámeni s kulturou Španělska a zemí Latinské Ameriky, mentalitou španělsky mluvících lidí, jejich zvyky a tradicemi, gastronomií a zajímavými místy hispánského světa, které doplňují ucelený přehled, jež studenti získají.


Vstupní úroveň španělštiny: A0

Vente 2 - Curso de español lengua extranjera - Edelsa
Vente 2 - Curso de español lengua extranjera

Vente 2: Curso de español lengua extranjera je druhý soubor, navazující na Vente 1, určený mírně pokročilým studentům španělštiny, který je ve 14 lekcích dovede až na úroveň B1+. Učebnice prohlubuje a rozvádí jazykové kompetence získané v prvním díle úspěšné trilogie, a to opět prostřednictvím reálné výuky jazyka. Ta se skládá ze tří částí, označovanými třemi P: prezentace (Presentación), praktická část (Práctica) a vlastní projev (Producción).

Gramatická část učebnice zahrnuje mj. následující jevy: vedlejší věty časové a přípustkové, jednoduchý budoucí čas, srovnání použití všech minulých časů ve španělštině, souslednost časová a přímá a nepřímá řeč, rozšíření znalostí v oblasti předložek, podmiňovací způsob, aj. Podrobně je též probrán jeden z nejproblematičtějších gramatických jevů španělštiny, konjunktiv.

Manuál nabízí spoustu konverzačních témat za použití získaných znalostí v oblasti lexika, např. vyjádření přání, souhlasu, dávat rady a instrukce, porovnávat. Studenti budou schopni mluvit o svých zkušenostech, nabídnout či přijmout pomoc druhých, vyřešit problém, telefonovat nebo vyjádřit svůj názor na určité téma. Pozadu nezůstává ani část učebnice, zaměřená na prohloubení kulturních znalostí španělsky mluvícího světa, jež studenty seznamuje se zajímavostmi ze Španělska a Latinské Ameriky.


Vstupní úroveň španělštiny: A2

Vente 3 - Curso de español lengua extranjera - Edelsa
Vente 3 - Curso de español lengua extranjera

Vente 3: Curso de español lengua extranjera představuje třetí díl, navazující na Vente 2, určený pokročilým studentům španělštiny. Ve 12 lekcích, strukturovaných dle plánu tří P: prezentace (Presentación), praktická část (Práctica) a vlastní projev (Producción), studenti dosáhnou úrovně B2.

Je to kurz všeobecné španělštiny, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti na pokročilé úrovni. Je vhodný pro ty, kteří používají španělský jazyk pro každodenní komunikaci a potřebují se v něm nadále zlepšovat. Učebnice prohlubuje a rozvádí jazykové kompetence získané v předchozím dílu, a to opět prostřednictvím reálné výuky jazyka. 

Manuál se zabývá obtížnějšími gramatickými jevy, jako jsou minulý a předminulý konjunktiv, předbudoucí čas, důsledkové a účelové vedlejší věty, nepřímá řeč a souslednost časová ve španělštině, podmínkové věty.

Lexikální část připraví studenty na pracovní pohovor a umožní jim mluvit o své práci, dále např. o médiích, mluvit o hypotézách v přítomnosti a minulosti, debatovat o technologii a životním prostředí, apod. Učebnice je sestavena tak, aby byli studenti schopni aktivně využít získané znalosti a jazykové kompetence, a to pomocí simulací reálných situací, jak v psané tak mluvené formě.


Vstupní úroveň španělštiny: B1+

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

esp-olomouc@email.cz

FACEBOOK