Čekejte prosím...

Callanova metoda - Método Callan

Callanova metoda je založena na jednoduchém principu otázek a dlouhých odpovědí, pomocí kterých se učí. Metoda klade důraz na rozvíjení rychlých a pohotových reakcí při používání řeči, cílem je plynulé mluvení bez přemýšlení jako v rodném jazyce. Metoda používá tzv. kontrolované konverzace - učitel klade otázky a student na ně odpovídá. Pokud student neví, jak by odpověděl, je tu učitel, který ho vede a pomáhá mu, vkládá mu slova do úst.

Ve třídě je většinou maximálně 10 studentů, což znamená, že dané slovo uslyší každý z nich několikrát za sebou. Během jedné vyučovací hodiny, která trvá 50 minut slyší a mluví student 4x více, než v tradiční hodině výuky cizího jazyka. Vyučovací hodina vedená Callanovou metodou je rozdělena do několika částí. Formou otázky - odpovědi lektor vysvětlí nové slovo, vazbu či jiný gramatický jev a potom klade otázky obsahující nové učivo, na které student s pomocí lektora odpovídá. V dalších hodinách se všechno opakuje. Opakovací část je nejdelší a zabírá přibližně 70 % vyučovací hodiny. Zbývající část asi 25 %, se čte a píšou diktáty. Postup výuky má napodobovat způsob učení se mateřskému jazyku u dítěte, tzn. nejdříve poslouchat a pochopit, pak mluvit a opakovat a nakonec číst a psát.

Učitel v hodině Callanovy metody se snaží hovořit už od počátku na studenty maximální rychlostí, asi 240 slov za minutu. Lektor také používá dynamickou komunikativní mimiku, aby studenty vtáhl do aktivní komunikace. Zároveň je neustále pobízí, aby odpovídali rychle, automaticky. Samozřejmě, že celý čas nemluví pouze lektor, ale i studenti se podílí na konverzaci v hodině. Každá chyba je lektorem okamžitě opravena a student musí nejprve zopakovat správné znění odpovědi, než pokračuje dále. Callanova metoda také nepoužívá domácích úkolů. Představuje názor, že je lepší mluvit a dělat chyby, než nemluvit z obavy, že uděláme chybu.

PODZIMNÍ KURZY 2023

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 4160 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 4420 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 4680 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 260 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 11. 9. do 15. 9. 2023

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

esp-olomouc@email.cz

FACEBOOK