Čekejte prosím...

GDPR

Zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Poskytovatel shromažďuje a vede aktuální evidenci svých zákazníků, kterým je i zákazník obsahující osobní údaje. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat tyto údaje manuálně i automatizovaným způsobem sám nebo prostřednictvím třetích osob a tyto údaje v souladu s platnými právními předpisy využívat pro účely právními předpisy stanovenými a/nebo dovolenými, pro účely plnění smlouvy, ochrany svých zájmů a pro další dohodnuté účely.

Zákazník předložením objednávky a/nebo uzavřením smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel zpracuje jeho osobní údaje, příp. osobní údaje třetích osob jím poskytnuté, v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Poskytovatel zpracovává pouze ty osobní údaje zákazníka, které získá v souvislosti se smlouvou a jejím plněním, a to v rozsahu, ve kterém jsou uvedeny ve smlouvě a/nebo v materiálech určených k poskytnutí služby a/nebo ve kterém je zákazník v rámci plnění smlouvy poskytovateli následně poskytne.

Tyto údaje budou poskytovatelem využity k jeho oprávněným zájmům a za účelem plnění smlouvy.

Zákazník zadáním objednávky a/nebo uzavřením smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel je v přiměřené míře oprávněn zasílat obchodní sdělení a informovat jej o produktech ze své nabídky, tyto produkty mu nabízet a případně zjišťovat jeho spokojenost se stávajícími produkty.

Zákazník bere na vědomí, že může kdykoliv bez udání důvodů zrušit zasílání obchodních sdělení a je seznámen se svými právy, především pak:

 • právem na přístup ke všem svým osobním údajům, které jsou poskytovatelem zpracovávány;
 • právem požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů;
 • právem vznést u poskytovatele námitku týkající se zpracování osobních údajů;
 • právem podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zákazník vyplněním přihlášky a/nebo uzavřením smlouvy stvrzuje, že se seznámil s Pravidly zpracování osobních údajů poskytovatelem na stránkách poskytovatele.

Zákazník bere na vědomí, že má v případě dotazů ke zpracování osobních údajů poskytovatelem možnost kontaktovat poskytovatele na e-mailové adrese esp-olomouc@email.cz.

 

Proč právě my?

 • Nabízíme celou škálu kurzů, jak pro širokou veřejnost, tak pro firmy.
 • Zajišťujeme klasickou online individuální a skupinovou výuku pro všechny věkové kategorie s různou intenzitou.
 • Učíme všeobecnou, obchodní i odbornou španělštinu včetně příprav na maturitní nebo mezinárodní zkoušky.
 • Kromě španělštiny nabízíme i další světové jazyky - anglický německý.
 • Jsme flexibilní, umíme se přizpůsobit klientům časově i náplní učiva.
 • Konzultace k jednotlivým kurzům španělského jazyka jsou poskytovány zdarma včetně vstupní analýzy znalostí.
 • Výuka je realizována pod vedením kvalifikovaných lektorů s mnohaletou praxí a zkušenostmi ze zahraničí.
 • Zakládáme si na osobním kontaktu lektora s klienty. Zaručujeme tak intenzivní a „client-friendly“ přístup.
 • Naším cílem je poskytovat kvalitní, systematickou efektivní výuku na profesionální úrovni.
 • Propojujeme nejnovější trendy ve výuce s ověřenými fungujícími postupy.
 • Využíváme moderní učební materiály a naše knihovna se tak neustále rozrůstá o nové tituly
 • Snažíme se o rozvíjení všech jazykových dovedností - mluvení, poslechu, čtení a psaní včetně slovní zásoby a gramatických jevů.
 • Používáme systém hodnocení podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), který je běžný v celé Evropské unii.
 • Garantujeme malý počet studentů ve skupině (maximálně osm účastníků), což zvyšuje efektivitu výuky španělštiny a zaručuje spokojenost našich zákazníků.
 • Studentům nabízíme zakoupení učebnic s 15% slevou v knihkupectví Megabooks.
 • Stávající i noví zákazníci jsou odměňováni formou bonusů slev k jednotlivým kurzům.
 • Všichni účastníci kurzů mají nárok na drobné občerstvení (v případě, že se výuka odehrává v našich prostorách).
 • Výuka probíhá v příjemném prostředí v centru Olomouce s výbornou dopravní dostupností a možností parkování, ve firmách nebo online.
 • Účastníci kurzů v případě zájmu obdrží certifikát o absolvování kurzu.

 

Akce a bonusy:

Věnujte prosím pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studium jazyka u nás výrazně levněji! Záleží jen na Vás, jaký postup zvolíte. Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %. Záleží jen na Vás, jaký postup zvolíte. Nabízíme Vám tyto slevy:

Přiveď a získej

Za každého doporučeného nového studenta Vám nabízíme 1 lekci jazyka zdarma. Slevu podle počtu nových studentů, které přivedete, Vám odečteme od následujícího platebního období.

Náš student

Sleva 5 % je stanovena pro všechny věrné studenty, kteří navštěvovali naše hromadné kurzy v předchozím školním roce (nejméně 2 pololetí) nebo pro ty, jež studovali individuálně nejméně dvanáct měsíců bez přerušení.

Vytrvalý student

Sleva 10 % je pro všechny věrné studenty, kteří navštěvovali naše hromadné kurzy více jak tři roky nebo pro ty, jež studovali individuálně nejméně třicet šest měsíců bez přerušení.

Rychlý student

Sleva 5 % je platí pro všechny studenty skupinových kurzů, kteří uhradí částku za jedno pololetí (tj. 16/17/18 lekcí) nejpozději 30. 6. 2024 (datum připsání částky na účet). 

Skvělý student

Sleva 5 % je pro všechny studenty, kteří si předplatí studium v Mini-kurzu na dvě po sobě následující pololetí.

Slevy lze různě kombinovat, maximální výše slevy činí 20 %.

Učebnice

Všichni noví i stávající studenti mají nárok na 15% slevu na nově zakoupené učebnice v knihkupectví Megabooks.

Dárkové poukazy

Pokud si nevíte rady, co zakoupit svým blízkým či známým k svátku, narozeninám, výročí, Vánocům či jiným příležitostem, nabízíme možnost zakoupení dárkového poukazu. Investice do vzdělání je jistě nejen potěší, ale také obohatí. Hodnotu dárkového poukazu si pro obdarovávané stanovíte sami. Poukaz může být vystaven jak na individuální výuku, tak na hromadný kurz.

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

esp-olomouc@email.cz

FACEBOOK